TRANG ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN VĂN BẰNG DÀNH CHO ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀO CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT BẢN

Từ 31/5/2019, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, Cục Hợp tác quốc tế (CIEC) dừng hoạt động xác nhận văn bằng cho sinh viên làm thủ tục đi du học tại Nhật Bản. CIEC đã xử lý tất cả những hồ sơ nhận từ trước ngày 30/5/2019.

CIEC xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác giữa Cục Hợp tác quốc tế (trước đây là Cục Đào tạo với nước ngoài) và Hiệp hội hỗ trợ phát triển Giáo dục tiếng Nhật, xin cảm ơn các đối tác, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã sử dụng dịch vụ xác nhận văn bằng tại CIEC.Địa chỉ Email:
Mật khẩu:
Trang chủ | Liên hệ
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
International Cooperation Department - Ministry of Education and Training