Hệ thống Kiểm tra hồ sơ cho ứng viên Việt Nam trong quá trình làm thủ tục đi học tại các cơ sở giáo dục tiếng Nhật là thành viên trong Hiệp hội hỗ trợ phát triển Giáo dục tiếng Nhật
Đăng ký tài khoản mới
Quên mật khẩu


Trước khi đăng ký hồ sơ, vui lòng xem hướng dẫn:
Quy trình, thủ tục đăng ký, nộp hồ sơ: Xem tại đây
Thông tin thanh toán: Xem tại đây
Các câu hỏi thường gặp: Xem tại đây